ADRA

ADVENTIST DEVELEPMENT & RELIEF AGENCY

 

Onze pijlers

Samen met haar partners zet ADRA Nederland zich in om een positieve verandering te realiseren voor mensen die in armoede leven. Wij doen dit niet alleen via de financiele ondersteuning van projecten maar ook door onze partners te trainen en te ondersteunen op het gebied van projectplanning, monitoring en evaluatie. Omdat ontwikkeling en vooruitgang zich op veel verschillende manieren laat sturen en beinvloeden, richten wij ons als ontwikkelingsorganisatie op verschillende pijlers:

 

 

 

Noodhulp

ADRA probeert mensen in nood zoveel mogelijk te helpen. In oorlogssituaties, bij natuurrampen of bij andere calamiteiten waar mensen in noodsituaties verkeren proberen we zoveel mogelijk te helpen met  dekens, voedsel, kleding, water, medische hulp en tijdelijk onderdak. De wereldwijde infrastructuur van het ADRA-Netwerk maakt dat ADRA vaak heel snel ter plaatse kan zijn. En wanneer de journalisten en de televisiecamera’s weer zijn verdwenen, blijft ADRA gewoonlijk in het getroffen gebied.

Gezondheidszorg

Veel mensen leven in erbarmelijke omstandigheden en in slechte gezondheid. Allerlei ziektes zorgen ervoor dat mensen overlijden of niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom ondersteunt ADRA Nederland de bouw van gezondheidsklinieken en richten wij ons op preventie en onderwijs. Ook steunen wij projecten die zich richten op schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Op deze manier kunnen vele mensen dankzij relatief makkelijke en goedkope ingrepen weer een gezond leven leiden.

Voeding

ADRA Nederland ondersteunt projecten die gericht zijn op het verbeteren van voedselvoorziening. Door landbouwgronden duurzaam te beheren, door mensen te trainen in landbouwtechnieken en door te zorgen dat men beschikt over de juiste materialen kunnen mensen in hun eigen voedsel voorzien. Op deze manier wordt honger en armoede aangepakt en hebben mensen uitzicht op een betere toekomst.

Onderwijs

In samenwerking met lokale scholen, regionale samenwerkingsverbanden en overheden zorgen we voor kleine en grote verbeteringen op het gebied van onderwijs. Zonder goed onderwijs hebben vele kinderen geen toekomst. Daarom ondersteunt ADRA Nederland basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs door bijvoorbeeld scholen te bouwen, schoolmaterialen aan te schaffen en leraren op te leiden.

Zelfredzaamheid

Door mensen kleine leningen tegen een lage rente te verstrekken, stimuleert ADRA economische groei en onafhankelijkheid. Met de kleine leningen kunnen mannen, en vooral ook vrouwen, bedrijfen opzetten die hen helpt om in eigen onderhoud te voorzien. Ook worden er soms leningen verstrekt in de vorm van graan of dieren. Het maken van duidelijke afspraken en gerichte training nemen een belangrijke plaats in bij deze projecten.